Øre-næse-halsklinikken v. speciallæge Jacob Fisker tilbyder salg af høreapparater med offentligt tilskud. Alle patienter undersøges inden køb af høreapparat af både speciallæge og universitetsuddannet audiologopæd.

Dette er Deres garanti for højeste faglige kvalitet. Samtidig ligger vore priser markant under de såkaldte “hørekæder” ligesom De hos os altid får 4 års fuld forsikring med i prisen – en service som De andre steder typisk betaler flere tusinde kroner ekstra for.

I høreklinikken forhandler og lagerfører vi de førende mærker og kan tilbyde specielt lave priser på udvalgte apparater fra bl.a.:

  • Siemens (Sivantos)
  • Oticon
  • Widex
  • Bernafon.

Ønsker De et andet mærke, kan dette naturligvis skaffes hjem, blot må kortere ventetid forventes.

Om apparaterne:

Ved at købe Deres høreapparat af Deres speciallæge med offentligt tilskud, har De muligheden for at få De bedste apparater på markedet, som det ikke er muligt at modtage behandling med i det offentlige, dvs. hverken i den såkaldte “puljeordning” eller ved behandling på sygehusenes audiologiske klinikker.

Dette drejer sig bl.a. om Oticons OPN S, Sivantos/Signia Styletto, Widex Evoke 440 mfl. Vi forhandler og lagerfører alle de førende modeller som De således kan få udleveret ganske uden ventetid – i mange tilfælde endda samme dag som De bestiller tid.

Tilskudsregler, medlemskab af “danmark” samt mulighed for tilskud med såkaldt “helbredstillæg”

TILSKUDSREGLER

 

Såfremt en speciallæge har vurderet at De skal have høreapparater, kan De frit vælge mellem tre forskellige muligheder for behandling: De kan vælge gratis behandling på et offentligt sygehus, De kan vælge behandling i den såkaldte puljeording, som nogle speciallæger tilbyder, eller De kan vælge behandling i privat klinik med offentligt tilskud.

HØREAPPARATBEHANDLING PÅ OFFENTLIGT HOSPITAL  

Speciallægen kan henvise Dem til et offentligt sygehus med henblik på behandling. På hospita-let (Hillerød Hospital eller Bispebjerg Hospital) vil De blive indkaldt med ca. 52 uger ventetid. Apparaterne er til låns og behandlingen er således gratis, men giver ikke mulighed for behand-ling med de allerbedste høreapparater.

HØREAPPARATBEHANDLING I PULJEORDNING

Hos nogle speciallæger tilbydes behandling i såkaldt puljeordning. Dette betyder at De vil kun-ne få udleveret et gratis offentligt høreapparat, på nøjagtig samme vilkår som ovenfor beskre-vet, blot foregår behandlingen i en speciallægeklinik og ikke på hospitalet. Der er strege krav til hørelsen og skelneevnen som skal være opfyldt for at De kan tilbydes behandling i puljeord-ning. Dette tilbydes derfor ikke i Øre-næse-halsklinikken v. speciallæge Jacob Fisker eller kli-nikkens høreklinik, Gentofte Hørecenter.

PRIVAT HØREAPPARABEHANDLING MED OFFENTLIGT TILSKUD   

I Gentofte Hørecenter kan De købe høreapparater med offentligt tilskud. Offentligt tilskud gives såfremt det er første gang De skal have høreapparater eller såfremt det er mere end 4 å siden De sidst har fået høreapparater*. Det offentlige tilskud udgør aktuelt 6.502 kr. v. behandling med to høreapparater.

SYGEFORSIKRINGEN “DANMARK”

Medlemmer af “Danmark” kan få op til 3000 kr. i tilskud (medlemmer i gruppe 1 og 2. Medlemmer i gruppe 5 kan få op til 2000 kr. i tilskud.

HELBREDSTILLÆG

Har De fået bevilget et såkaldt helbredstillæg Kan De få op til 85% tilskud til Deres egenbetaling af kommunen. Pensionister samt førtidspensionister kan søge om dette via kommunen**

____________________

* Der kan undtagelsesvis dispenseres for dette hvis apparater er blevet stjålet, beskadiget under brand, uheld eller lignende.

** De man være berettiget til helbredstillæg, såfremt Deres formue er under 86.000 kr.

Sådan får De nyt høreapparat !

Såfremt De ønsker høreapparat og gerne vil høre nærmere om mulighederne for privat eller offentlig behandling i klinikken eller ønsker henvisning til behandling eller fornyelse på en audiologisk afdeling, bedes De bestille tid til undersøgelse og høreprøve.